Objemový prietok vzduchu

Je známych niekoľko postupov pre stanovenie objemového prietoku vzduchu:

1. Podľa intenzity výmeny vzduchu.

Objem miestnosti sa násobí číslom stanovenej intenzity výmeny vzduchu za hodinu.

Orientačná intenzita výmeny vzduchu, ktorej hodnoty môžu byť v rôznych štátov upravené rozdielne zákonnými predpismi, ktoré majú prednosť pred nižšie uvedenými hodnotami (n krát za hodinu):

akumulátorovne

8-12

bazény

3-8

brusiarne

8-14

bufety

8-12

detské oddelenie

8-15

dielne bez zdrojov tepla

3-6

fajčiarne

10-60

farbiarne

10-15

galvanizovne

15-20

garáže

4-6

hľadiská, divadla, kina

5-8

hutné prevádzky

35

chodby a haly

2-6

chromovne

25-35

infekčné oddelenie

6-10

kancelárie

2-10

knižnice

25-35

konferenčné miestnosti

3-6

kotolne

4-10

kováčske dielne

35

kuchyňa bytová

3

kuchyňa hromadná

15-20

kuchyňa studená

5-8

kúpele, sprchy

8-10

laboratória

8-12

lakovne

60

lôžkové izby

5-8

masáže

6-8

mechanické chladné prevádzky

6-12

obchodné domy

4-8

operačné sály

8-12

predajne

4-8

reštaurácie

5-10

sklady

2-8

šatne

4-8

školy

3-8

telocvične

5

textilné prevádzky

12-18

umyvárne

2-5

záchody spoločné

50 (25)

zhromaždovacie sály

5-10

zlievarne

20

zváracie dielne

4-8

2. Podľa počtu osôb v miestnosti a vykonávaných činností:

  • 30-60 m³/h na osobu - hľadiská, divadla, kina
  • 30-50 m³/h na osobu - jedálne
  • 60-100 m³/h na osobu - fajčiarne
  • 60-100 m³/h na osobu - fitnes centra
  • 30-50 m³/h na osobu - zhromaždovacie sály
  • 50 m³/h/1 záchodová misa kancelárie
  • 25 m³/h/1 pisoár kancelárie
  • 60-100 m³/h/1 sprcha RD a súkr. výstavba
  • 150 m³/h/1 sprcha kancelárie
  • 300 m³/h/ sprcha bazén

3. Z hľadiska nutnej rýchlosti prúdenia vzduchu pri zbere poletujúcich materiálov.

Zberná rýchlosť (Vc)

Zváranie, leptanie

Pozinkovanie 0,50 do 1,00 m/s

Striekacie kabíny 0,70 do 1,00 m/s

Brúsenie 2,50 do 10,00 m/s

Transportná rýchlosť (Vt)

Prach 9 m/s

Múka 13 m/s

Piliny 15 m/s

Jemný kovový prach 15 m/s

Drevené triesky 18 m/s

Kovové piliny 20-25 m/s

K výpočtu objemového prietoku sa táto rýchlosť násobí so stavajúcimi priemermi vzduchovodu (pozn.: to sa týka len transportných rýchlostí, nie zberných).

4. Podľa intenzity nutnej výmeny pre odvedení tepelnej záťaže, ohrev vzduchu, znížení vlhkosti apod.

Objemový prietok vzduchu

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.