Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea - ako vypočítať výkon potrebný pre dom?

Na výpočet výkonu budete potrebovať správu o tepelnej bilancii budovy vypracovanú špecialistom, ktorý posúdi tepelnú izoláciu domu, jeho orientáciu, plochu okien, minimálnu teplotu v danej oblasti a pod. Tu uvádzame metódu výpočtu, ktorá umožňuje hrubý odhad potrebného výkonu. Výpočtová metóda slúži iba ako orientačný návod a spoločnosť Panasonic za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby odhadu.


Výpočet celkových tepelných strát domu:

Celkové energetické straty samostatne stojaceho domu je možné približne vypočítať podľa nasledujúceho vzorca:

 

D = G x V x ΔT,

 

kde:

D = Celkové straty vo W

V = Obytná plocha v m³

ΔT = Rozdiel medzi teplotou vnútri domu a minimálnou vonkajšou teplotou v danej lokalite.

G = Tepelnoizolačný koeficient domu v W/m³K .°C

Odhad koeficientu G podľa typu izolácie (G en W/m³K . °C)

Starý dom bez izolácie G = 2

Starý dom s izoláciou G = 1,5

Dom postavený po roku 1990 G = 1,1

Dom postavený po roku 2005 G = 0,8

Veľmi dobrá izolácia G = 0,6

Bioklimatická G = 0,4


Požiadavka výkonu:

Zvolený model musí byť schopný zabezpečiť výkon minimálne rovnocenný odhadovanej hodnote tepelnej straty.

 

Príklad:

130 m² samostatne stojaci dom s výškou stropov 2,5 m v lokalite s minimálnou vonkajšej teplotou -7 °C, postavený v roku 1995, má celkové tepelné straty: D = 1,1 x [(130 m² x 2,5 m) x (20 °C - (- 7°C) = 9652 W (tj. 9,65 kW)

Musíme preto zvoliť tepelné čerpadlo schopné dodať 9,65 kW pri –7 °C, to znamená model Aquarea 12 kW.

Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea - ako vypočítať výkon potrebný pre dom?

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.