Ako funguje tepelné čerpadlo systému Panasonic AQUAREA?

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda využíva energiu prítomnú vo vonkajšom vzduchu na vykurovanie domu a prípravu teplej úžitkovej vody. Systém Aquarea teda využíva energiu, ktorá je zadarmo, na vykurovanie alebo chladenie domu. Elektrickú energiu spotrebováva iba na napájanie kompresora, elektroniky, čerpadiel a v prípade veľmi nízkej teploty tiež vykurovacieho telesa. Výsledkom je veľmi vysoká účinnosť a úspora elektrickej energie.

Vykurovací a klimatizačný systém Aquarea je možné jednoducho inštalovať do nových aj starších budov. Systém tepelného čerpadla voda-vzduch Panasonic Aquarea ponúka významné zníženie nákladov na inštaláciu a údržbu. V prípade nových budov odpadá nutnosť vrtov alebo výkopov, ktoré sú nutné v prípade geotermálnych inštalácií, a nie je potrebná žiadna plynová prípojka, komín alebo nádrž na palivo. V prípade rekonštrukcií a modernizácií je možné zariadenie jednoducho pripojiť k existujúcemu vykurovaciemu systému s radiátormi alebo vyhrievanou podlahou.

Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea vykazujú oproti elektrickým vykurovacím systémom až 78 %-nú úsporu nákladov na vykurovanie. Systém Aquarea s výkonom 7 kW má COP = 4,4, čo znamená, že z každého kW spotrebovanej elektrickej energie vráti 4,4 kW, tzn. o 3,4 kW energie viac než konvenčný systém elektrického vykurovania, ktorý má maximálne COP = 1. To zodpovedá 78 % úspor. Spotrebu systému Aquarea je možné ďalej znížiť pripojením solárnych panelov.

Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel :

  • Rozdelený - SPLIT - systém (bi-bloc)

Ten sa skladá z vonkajšej jednotky a hydraulického modulu, ktorý je spravidla umiestnený v technickej miestnosti alebo v garáži. Táto konfigurácia vyžaduje potrubie chladiaceho média medzi oboma jednotkami, je možné ju však ľahko začleniť do domu a pripojiť napríklad k existujúcemu kotlu.

  • Nedelený - MONOBLOK - systém (mono-bloc)

Má iba vonkajšiu jednotku. Inštalácia nevyžaduje prípojku chladiaceho média a je pripojená iba k systému kúrenia. Tento systém sa ľahšie inštaluje, avšak vyžaduje vonku väčší priestor.

Príklad s rozdeleným systémom:

rozdeleniesystemov.jpg

Ako funguje tepelné čerpadlo systému Panasonic AQUAREA?

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.