Ako na tepelné čerpadlo?

Typicky:

  • zo vzduchu
  • zo zeme
  • z povrchovej vody
  • podzemnej vody

Tieto prostredia potom získavajú teplo zo slnka, z vetra alebo z dažďa. Nazývame ich obnoviteľnými zdrojmi energie.

Tepelné čerpadlo odoberá okolitému prostrediu teplo na primárnom tepelnom výmenníku. Na druhej strane predáva získané teplo vykurovaciemu médiu. Obvykle to býva vykurovacia voda, môže ale byť priamo ohrievaný vzduch vo vykurovanom priestore. Podľa spôsobu získavania tepla na jednej strane (primárna) a podľa spôsobu predávania tepla na strane druhej (sekundárna) rozlišujeme najobvyklejšie druhy tepelných čerpadiel:

  • vzduch/voda
  • vzduch/vzduch
  • zem/voda
  • voda/voda

Obnoviteľné zdroje energie majú obvykle nízku teplotu, cca 15 °C a nižšiu, nazývame ich nízko-potenciálne zdroje tepla. S nízkou teplotou pracuje primárny výmenník tepla. Na sekundárnom výmenníku ale potrebujeme dosiahnuť teplotu vyššiu, tak aby sme mohli účinné kúriť alebo ohrievať úžitkovú vodu.

Ako to tepelné čerpadlo dosiahne? Pomocou kompresie a expanzie plynu v hermeticky uzatvorenom okruhu prevedie nízko-potenciálne teplo získané na primárnom výmenníku na vyššiu teplotu a získané teplo odovzdá na sekundárnom výmenníku vykurovanej vode alebo vzduchu. V princípe je to veľmi jednoduché a vyzerá to, že získané teplo je zdarma. Ale tak úplné zadarmo to nie je. Ku kompresii plynných zložiek chladivá v chladivovom okruhu potrebujeme kompresor. Ten je poháňaný elektrickou energiou a nemá zanedbateľnú spotrebu. V každom prípade dnešné tepelné čerpadla potrebujú dodať zhruba 1 kW elektrickej energie na to, aby vyrobili cca 3–4,5 kW tepla. Pomer privedenej a vyrobenej energie sa nazýva COP (coeficient of performance) a každý výrobca ho udáva vo svojich propagačných a technických materiáloch. Jedná sa o parameter kvality tepelného čerpadla. K tomuto parametru by ale mal solídny výrobca uviesť aj podmienky za akých je (obvykle v laboratóriách) dosahované. Tak napríklad COP s hodnotou 4,75 při A7/W35 znamená, že tepelné čerpadlo vzduch/voda dosahuje COP 4,75 pri teplote vonkajšieho vzduchu 7 °C a teplote vykurovacej vody 35 °C. Hodnota COP bude klesať s klesajúcou vonkajšou teplotou a narastajúcou teplotou vykurovacej vody.

To isté tepelné čerpadlo môže potom mať hodnotu COP 2 pri A−15/W45. Pri −15 °C vonkajšieho vzduchu a teplote vykurovacej vody 45 °C, tak bude stále z jednej kW privedenej elektrickej energie do kompresoru získavať 2 kW tepla.

S klesajúcou teplotou vonkajšieho vzduchu klesá okrem hodnoty COP i výkon tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo s garantovaným výkonom 9 kW pri +7 °C bude mať pri −15 °C výkon 6 kW. Chýbajúci výkon je potrebné dodať tzv. bivalentným (doplnkovým) zdrojom tepla. Najlačnejšie a tak isto najobvyklejšie riešenie je použitie malého elektro-kotla, ktorý je súčasťou tepelného čerpadla. Ten je využitý len pri nízkych vonkajších teplotách, zatiaľ čo pre väčšinu vykurovacej sezóny si vystačí tepelné čerpadlo bez neho.

Tepelné čerpadlo potom spotrebováva ďalšiu energiu na pohon obehových čerpadiel, regulácie atd. Hodnota COP udávaná v propagačných materiáloch výrobcu je len ukazovateľom kvality tepelného čerpadla samotného. Dôležité je ale to, ako sa podarí zladiť tepelné čerpadlo s vykurovacou sústavou a vôbec s celým objektom a jeho reguláciou. Z toho potom vyplynie parameter, ktorý výrobca nemôže udávať. Je to sezónny vykurovací faktor a jedná sa o pomer spotrebovanej energie k energii vyrobenej za celú vykurovaciu sezónu. Následne ten ukáže, koľko peňazí Vaše tepelné čerpadlo skutočné ušetrí. Je výsledkom návrhu vhodného tepelného čerpadla pre Váš objekt a jeho správnej inštalácie.

Ako teda vyberať tepelné čerpadlo pre Váš dom? Nie je to úplné jednoduché. Je potrebné zhodnotiť viac informácii o Vašom dome a navrhnúť tepelné čerpadlo, ktoré bude odpovedať ako Vašim požiadavkám, tak Vašim finančným možnostiam a vo finále bude dosahovať maximálnu možnou úsporu. Preto zverte návrh a inštaláciu tepelného čerpadla odbornej firme so skúsenosťami. Jedine takáto Vám dá garanciu úspory, o ktorú ide predovšetkým. Ďalej Vám zaisťuje dlhodobý bezproblémový chod Vašeho tepelného čerpadla, jeho kvalitný záručný a pozáručný servis. Verte, že zle navrhnuté a často polámané tepelné čerpadlo Vám očakávanú úsporu Vašich peňazí určíte neprinesie.

Riešenie s tepelnými čerpadlami vzduch/voda je stále obľúbenejšie vďaka svojej priaznivej cene a jednoduchej inštalácii. Výrobcovia týchto tepelných čerpadiel prichádzajú neustále s novinkami v ich vývoji. Dávno už neplatí, že vzduchové tepelné čerpadlo je hlučné a málo účinné. Naopak, účinnosť je veľmi slušná a cena priaznivá. Výhodou je jednoduchá a rýchla inštalácia.

Vzduchové tepelné čerpadla Panasonic AQUAREA prišli na trh s novinkou. Chladivový okruh technicky veľmi vydarenej základnej rady bol „vyladený“ tak, aby podával maximálny výkon i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Tuto úpravu nazval „T-CAP“ (skratka z angl. total capacity = maximálny výkon). Tepelné čerpadlo s týmto označením dokáže udržať požadovaný výkon a optimálne parametre bez použitia pomocného elektro-kotla, a to až do −15 °C vonkajšej teploty.

Tepelné čerpadla Panasonic AQUAREA sú špeciálne navrhnute pre vykurovanie domácností a menších komerčných objektov vrátane zaistenia ohrevu teplej úžitkovej vody. Hodí sa ako pre moderné podlahové vykurovanie, tak pre staršie vykurovacie sústavy s radiátormi. Majú možnosť vzdialeného ovládania cez internet alebo mobilným telefónom. V ponuke nájdeme i malé tepelné čerpadla s výkonmi už od 3 kW vhodné pre nízkoenergetické domy. Pre väčšie aplikácie ako hotely, penzióny a bytové domy je určená rada AQUAREA PRO s elektrickými alebo plynovými tepelnými čerpadlami.

zdroj: www.tzb-info.cz

Ako na tepelné čerpadlo?

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.